Vi er 2 læger i kompagniskab, det vil sige i en fælles praksis med fælles ansvar for klinikkens drift.
Vi deltager i Lægevagten for Region Midt.

Udover de faste læger vil du kunne møde læger, der er under uddannelse til praktiserende læger. Disse arbejder under supervision af de faste læger.
Klinikken deltager endvidere i uddannelse af lægestuderende.

Vi tilrettelægger ferier, fridage og kursusdeltagelse, således at klinikken kun yderst sjældent vil være lukket.

Vi er speciallæger i almen medicin og har gennemgået en alsidig efteruddannelse.
Udover de traditionelle lægefag, interesserer vi os for samtaleterapi i form af støttende samtaler eller kognitiv terapi.

Vi lægger vægt på tilgængelighed og nærhed samt lægelig undersøgelse, diagnostik og behandling af høj faglig standard. Vi tilstræber derfor, at vores lille hyggelige klinik er forsynet med det mest moderne udstyr og kommunikationsmidler. Ved høj kursusaktivet søger vi stedse at dygtiggøre os, ligesom vi deltager i Århus Universitets uddannelse af læger.

Som patient kan man frit vælge, hvilken læge man ønsker, såfremt han/hun er ledig.

I novmber 2017 blev vi akkrediteret. Det vil sige, at vi lever op til de gældende akkrediteringsstandarder for almen praksis i henhold til Den Danske Kvalitetsmodel.