Tilsyn med almen praksis – Marts 2020

Den 2. marts 2020 havde klinikken besøg af “Styrelsen for patientsikkerhed” – et såkaldt risikobaseret tilsyn.

Link til Tilsynsrapport klik her


Praktisk info om klinikken – se underpunkterne.