Praktisk info om klinikken kan stå her – se underpunkterne.